Οι Συνήθεις Ύποπτοι: Τα θαλασσινά

Τι είναι τα θαλασσινά; Είναι ζώα της θάλασσας που έχουν κάποιο είδος κέλυφος. Υπάρχουν δυο κατηγορίες: 1. Όστρακα—Έχουν μακριά σώματα με ενωμένο μαλακό κέλυφος, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα καβούρια, …